امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ن
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای لبی شیرین، شیرین لب
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیوشا، شنوا، شنونده
نام دخترانه با ریشه فارسي
آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند
نام دخترانه با ریشه فارسي
زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای ناز و غمزه شیرین
نام دخترانه با ریشه فارسي
انوشه،جاوید، زنده، شاد، خوشحال، خرم، گوارا، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر بهرام بهرامیان و خواهر نرسی پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از نو( تازه) + شید( خورشید)، نام مادر مانی دین آور معروف ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان
نام دخترانه با ریشه سرياني
برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است
نام دخترانه با ریشه کردي
رفیق -شریک زندگی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام نسبت به کسی
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
آخرین مرحله سلوک در نزد"بودا" که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به کمال است
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث نیر،روشن و منور
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر پادشاه کاپادوکیه
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریننده نیکی و خوبی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای ستاره و طالع خوب و خوش، خوشبخت، سعادتمند
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که تاج نیکو و خوب دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان
صفحه :
6