امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
نام پسرانه با ریشه عبري
اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
نام پسرانه با ریشه فارسي
راستی، درستی، در دین زرتشتی نام ایزدی که راهنمای مینویان و جهانیان است، نام روز بیست وششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان خسروپرویز ‏پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و حکمت نو افلاطونی است، مروج این حکمت در اسلام و ایران شیخ شهاب الدین سهره وردی است
نام پسرانه با ریشه عربي
مرد دلاور، دلیر، نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرماندهان سپاه خاقان چین
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام افشین و چند تن دیگر
نام پسرانه با ریشه عبري
خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای اصالت در دین، نام پسر خواجه نصیرالدین طوسی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است
نام پسرانه با ریشه فارسي
صاحب گردونه پیش رونده، از شخصیتهای شاهنامه، پسر پشنگ و نبیره فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی، پسر پشنگ و نبیره تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
نام پسرانه با ریشه کردي
نام ناحیةایی در کردستان(نگارش کردی : هةوشار)
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است
نام پسرانه با ریشه فارسي
معنی اسم را در این قسمت بنویسید
صفحه :
6