امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه کردي
اولین پرتو خورشید
نام دخترانه با ریشه ارمني
عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر اردشیر اول پادشاه هخامنشی، کسی که سرخی گونه هایش به آلو می ماند،دختر زیبا و به اصطلاح سرخ و سفید
نام دخترانه با ریشه فرانسه
بانوی نجیب زاده ، دختر اصیل ، خانم با اصل و نسب
نام دخترانه با ریشه فارسي
ایرسا - رنگین کمان - به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند
نام دخترانه با ریشه يوناني
نوعی کوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی که در جواهرسازی به کار می رود
نام دخترانه با ریشه عربي
آرزوها،خواسته ها،دوست داشتنی ها
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام مادر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه عربي
نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن دلیر،خانم استوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر آستیاک، همسر کوروش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده
نام دخترانه با ریشه عبري
دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت
نام دخترانه با ریشه ترکي
برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر
نام دخترانه با ریشه فارسي
ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است
نام دخترانه با ریشه بابلي
نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه عربي
انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو
نام دخترانه با ریشه بابلي
در دین بابلی، نام خدای آسمان
نام دخترانه با ریشه ارمني
از پایتختهای قدیم ارمنستان
نام دخترانه با ریشه فارسي
آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است
نام دخترانه با ریشه يوناني
انیسون ، مقاومت و اعتراض
نام دخترانه با ریشه فارسي
صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی به گوش می رسد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آوا ( آواز) + دخت ( دختر)،دختر آوازه خوان ، بانوی خوش صدا
صفحه :
7