امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ن
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریننده نیکی و خوبی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای ستاره و طالع خوب و خوش، خوشبخت، سعادتمند
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که تاج نیکو و خوب دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیک چهره،خوبرو، نیکوروی، زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیکچهر،خوبرو، نیکوروی، زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که دارای چهره ای پاک و زیباست
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که دارای محبتی کامل و شایسته است
نام دخترانه با ریشه فارسي
چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
نیکو(فارسی) + لقا(عربی) زیبا رو، زیبا چهر
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیل(سنسکریت) + ا(فارسی) به رنگ نیل، نیلی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مجازا آبی ملایم و آرامش بخش-نام قدیم شهر جندی شاپور-همچنین مایعی آبی رنگ که در رنگرزی کاربرد دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیل(سنسکریت) + گون(فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجوردی
نام دخترانه با ریشه سنسکريت
گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد-همچنین نام یکی از جشنهای ایرانیان قدیم(جشن نیلوفر) که در روز هفتم یا هشتم هر ماه برگزار می شد و هرکس که در این روز از پادشاه حاجتی می خواست برآورده می‌شد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیم(فارسی) + تاج(فارسی) تاج کوچک آراسته به جواهر
نام دخترانه با ریشه عبري
زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیوان،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی
صفحه :
7