امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه يوناني
انیسون ، مقاومت و اعتراض
نام دخترانه با ریشه فارسي
صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی به گوش می رسد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آوا ( آواز) + دخت ( دختر)،دختر آوازه خوان ، بانوی خوش صدا
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از آوا ( آواز) + دیس ( مانند)،کنایه از کسی که دلنشین است یا صدای دلنشینی دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آونگ، نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی زینتی به شکل زنگوله و قرمز رنگ، هر چیز کوچک و قیمتی که به عنوان گردنبند، گوشواره، دستبند می آویزند
نام دخترانه با ریشه فارسي
معشوق، دلبر، خاص، خالص
نام دخترانه با ریشه فارسي
پاک و تمیز مانند آب
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آویشن،، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی مرکب با گل برگهای پیوسته به رنگهای سفید، قرمز، نارنجی، صورتی، یا دو رنگ که انواع گوناگون کم پر و پُرپَر دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
قطعه موسیقی، اراده، قصد
نام دخترانه با ریشه فارسي
جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی چشم و خرامش در رفتار شهرت دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش فارس آهوی صحرایی
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری
صفحه :
8