امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از احکام پارت در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه لاتين
حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی و پیشرو سپاه فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و از فرماندهان سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
آیه،نشانه،شخص برجسته و شاخص،شخص بسیار زیبا رو
نام پسرانه با ریشه ترکي
همتای ماه،نام شخصی در دوره سامانیان
نام پسرانه با ریشه ترکي
شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پهلوانی ترک که شاهنامه به عنوان مبارز افراسیاب از او یاد شده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر هرمز انوشیروان پادشاه ساسانی
صفحه :
8