امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نسل خورشید ، زیبا و درخشان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد.مقبره ایشان در شهر اهواز است
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پسر یحیی از یاران علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، میکائیل
نام پسرانه با ریشه فارسي
میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در استان آذربایجان شرقی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
نام پسرانه با ریشه فارسي
همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در استان کهگیلویه
نام پسرانه با ریشه کردي
منطقه ای در کردستان
نام پسرانه با ریشه عربي
محل قرارگاه، وعده گاه
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند
نام پسرانه با ریشه فارسي
معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند
نام پسرانه با ریشه لاتين
کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسمیوس یه معنای بزرگترین است
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه يوناني
در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس
صفحه :
8