امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
مانند آبان‎ - آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
داده آبان‎ - کسی که در ماه آبان متولد شده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری که در آبان به دنیا آمده، دختر آبان، نام همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
به رنگ آبان کسی که رنگ چهره اش زرد است
9.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که محبت او چون فرشته آبان است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مانند آب زلال و شفاف
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا - لطیف - روشن - کسی که چهره ای مانند آب دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
گل همیشه بهار - شاد سرزنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
آبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آویشن ، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می آید
نام دخترانه با ریشه فارسي
به رنگ آب، آبی، گل نیلوفر
نام دخترانه با ریشه فارسي
شیشه، آینه، ظرف شیشه ای یا بلورین به ویژه جام شراب
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در منظومه ویس و رامین ، مایه فخر آب ، کنایه از لطافت پوست
نام دخترانه با ریشه فارسي
درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه ای بسیار شیرین و به شکل انگور دارد
9.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
آب گوارا - نام زنی در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آیید،شراره، اخگر،آتش - کنایه از افراد پر جنب و جوش
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش اول پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر یکی از فرماندهان ایرانی در زمان سلوکیان
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوکوس
صفحه :
1