امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ح
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حارث، کشاورز
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حامد، سپاسگزار
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حانی، میش یا گاو وحشی
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حبیب، معشوقه
نام دخترانه با ریشه عربي
سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن
نام دخترانه با ریشه عربي
نوجدید ، سخن تازه ، خبر آگهی
نام دخترانه با ریشه عربي
زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمود غزنوی
نام دخترانه با ریشه عربي
پارچه ابریشمی نازک
نام دخترانه با ریشه عربي
بانوی زیبا روی - دختر نیکو
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حلیم، بردبار، شکیبا،نام دایه پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي
کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مهارت انجام شده باشد، دلیری، شجاعت
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حمید ستوده شده
نام دخترانه با ریشه عربي
زن سفیدپوست، لقب عایشه همسر پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سفید و معطر دارد
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین ، خداپرست
نام دخترانه با ریشه عبري
حیات ، نام همسر آدم(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای بهشتی) + آفرین( آفریننده)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
زن زیبای بهشتی
صفحه :
1