امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف د
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی سقز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
نام دخترانه با ریشه يوناني
الهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان بهنگام وضع حمل است. دیانا مطابق اساطیر یونانی همان آرتمیس یا الهه باکره است.
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است ، نام همسر کورش کبیر
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای درخشش، روشن و تابان
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها
نام دخترانه با ریشه ترکي
پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز( زیبا، قشنگ)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + وار(فارسی) مانند در، هچون در
نام دخترانه با ریشه عربي
مروارید بزرگ، یک دانه مروارید
نام دخترانه با ریشه عربي
مرواریدی که بر تاج نصب کنند
نام دخترانه با ریشه فارسي
توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را در بر گرفته و کوچکتر از اقیانوس است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از دریا + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک همسر داراب ‏در زمان اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب تسکین و آسایش دل
صفحه :
1