امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ر
نام دخترانه با ریشه عربي
نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام گلی از گلهای بهاری
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
هدیه، پیشکش
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام فرشته ای است
نام دخترانه با ریشه عبري
گوسفند ، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر بخشنده یا خردمند
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی خرم آباد
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است
نام دخترانه با ریشه عربي
بالا برنده، اوج دهنده
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
رام افزا، افزون کننده آرامش
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی آرام یا بانوی شاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیان که واضع ساز چنگ بوده است
نام دخترانه با ریشه آشوري
نام یکی از خدایان آشور
نام دخترانه با ریشه فارسي
شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی سبزوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
لاتین نگهبان عاقل
صفحه :
1