امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه فارسي
حاکم ایالت‌های ایران باستان ، استاندار ، داریوش هخامنشی سرزمین ایران را به 20 ناحیه تقسیم کرده و اداره هر ناحیه را به یک ساتراپ داده بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح
نام دخترانه با ریشه فارسي
از نامهای باستانی
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ساجد، سجده کننده
نام دخترانه با ریشه عربي
سحرکننده، افسونگر
نام دخترانه با ریشه عربي
سحرکننده، افسونگر
نام دخترانه با ریشه عربي
زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام روستایی در نزدیکی سنندج
نام دخترانه با ریشه ترکي
ناپژمردنی، بدون خزان
نام دخترانه با ریشه ترکي
ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (ماه)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی مشهد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی زنجان
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ساعد ، کمک کننده، مددکار
نام دخترانه با ریشه عربي
آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد
نام دخترانه با ریشه لاتين
تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی -
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
نام دخترانه با ریشه عبري
صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خاله حضرت عیسی(ع) همچنین نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است
صفحه :
1