امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف م
نام دخترانه با ریشه عربي
باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب
نام دخترانه با ریشه عربي
خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر آخرین پادشاه ماد
نام دخترانه با ریشه فارسي
در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ، فناپذیر ، دنیایی
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گلی زیبا به رنگ سفید
نام دخترانه با ریشه عبري
فرانسه از عبری، مریم
نام دخترانه با ریشه عبري
ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی
نام دخترانه با ریشه عبري
انگلیسی از عبری، مریم
نام دخترانه با ریشه عربي
زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه کردي
زیبا و درخشنده مثل ماه
نام دخترانه با ریشه ترکي
مهربان - ناز - شیرین - از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر طایر غسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مادر،خطاب محبت آمیز به فرزند دختر
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه سرياني
گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز
نام دخترانه با ریشه فارسي
ماندانا، عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه کردي
نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد
نام دخترانه با ریشه کردي
بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی بجنورد
نام دخترانه با ریشه فارسي
علاقه بسيار زياد
نام دخترانه با ریشه فارسي
دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد - همچنین بی نظیر و بی همتا