امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ژ
نام دخترانه با ریشه کردي
گیاهی زیبا و خودرو
نام دخترانه با ریشه فارسي
شبنم ، قطره باران
نام دخترانه با ریشه فارسي
از نامهای باستانی، آینه
نام دخترانه با ریشه فارسي
از نامهای باستانی
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام دریاچه ای در یونان
نام دخترانه با ریشه فرانسه
نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام
نام دخترانه با ریشه فارسي
جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
نام دخترانه با ریشه کردي
نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ
نام دخترانه با ریشه فارسي
عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
نام دخترانه با ریشه ارمني
با استعداد، نابغه
نام دخترانه با ریشه کردي
زمان، میعاد، ملاقات
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه کردي
زیبا و آرامش بخش - مرکب از ژیک (قطره باران) + پسوند نسبت
نام دخترانه با ریشه فرانسه
باهوش، با نابغه، ژنیک
صفحه :
1