امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ج
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سردار ایرانی در سده دوم یزدگردی
نام پسرانه با ریشه عربي
تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت، و علوم بلاغی بود
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
جان ( روان) + محمد( ستوده شده)
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
جان( بلند مرتبه) + علی(عربی)
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده
نام پسرانه با ریشه فارسي
جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد ، دارای سلطه و قدرت
نام پسرانه با ریشه عبري
جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
نام پسرانه با ریشه عبري
جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه عربي
نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر مرزبان نخستین پادشاه جستانیان
نام پسرانه با ریشه عربي
جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحین و معروف به جعفر طیار
نام پسرانه با ریشه عربي
شکوه و جلال دین ، نام شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، مولانا جلال الدین بلخی
صفحه :
1