امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ع
نام پسرانه با ریشه عربي
عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
نام پسرانه با ریشه عبري
نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه
نام پسرانه با ریشه عربي
دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی
نام پسرانه با ریشه عربي
روز دهم از ماه محرم
نام پسرانه با ریشه عربي
آباد کننده، معمور، آبادان
نام پسرانه با ریشه عبري
یار، نام شبانی که به نبوت رسید
نام پسرانه با ریشه عربي
بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد
نام پسرانه با ریشه عربي
شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است
نام پسرانه با ریشه عربي
عبد(بنده) + باسط(گستراننده، گسترش دهنده و از نامهای خداوند ) ، نام قاری بزرگ مصری
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف ایرانی در زمان شاه عباس صفوی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که دارای جبروت است
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه قرن ششم، عبدالجلیل رازی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که بخشنده است
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که حلیم و بردبار است
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عثمانی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار همیشه زنده
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار رحیم و مهربان
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار روزی دهنده
صفحه :
1