امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ل
نام پسرانه با ریشه عربي,عبري
عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است
نام پسرانه با ریشه عربي
لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام منطقه ای مرزی در مغرب ایران
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی(ع) است
نام پسرانه با ریشه عربي
نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود(ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه سنسکريت,فارسي
نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
طلا ، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا 328 گرم بوده است
نام پسرانه با ریشه لاتين
آزاده ، رها (به کسر ب)
نام پسرانه با ریشه عربي
شیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری